Ερώτηση- Παρακράτηση Ευρωπαϊκών επιδοτήσεων για οφειλές ΟΓΑ