Ερώτηση- Οφειλές Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στον ΟΑΕΕ