Ερώτηση-Οχήματα νέας τεχνολογίας που φέρουν ογκομετρικό σιλό- Έκδοση άδειας κυκλοφορίας και Βιβλίου μεταβολών χωρίς ABS 19.10.2012