Ερώτηση-Νομιμοποίηση λειτουργίας φορέων που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες και δεν υπάγονται στο Δημόσιο