Ερώτηση με θέμα:Ζήτημα παραγραφής, αδυναμίας ελέγχων και απώλειας δημοσίων εσόδων, για τις 36.000 υποθέσεις, που μεταφέρθηκαν από το ΣΔΟΕ, 02.08.2016