Ερώτηση με θέμα:Υποβάθμιση του Κέντρου Υγείας Κουφαλίων 13.06.2016