Ερώτηση με θέμα:’Επικαιροποίηση σχεδίων για την εσωτερική ασφάλεια της Χώρας’’, 01.08.2016