Ερώτηση με θέμα:Στήριξη των επιχειρήσεων σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων 07.06.2016