Ερώτηση με θέμα: “Καθυστερήσεις στην ενεργειακή διασύνδεση Κρήτης Αττικής”, 25.10.2018