Ερώτηση με θέμα:Προβλήματα στα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία των Δήμων Θερμαϊκού και Βόλβης ,12.07.2016