Ερώτηση με θέμα: Παράταση Συμφωνία του Υπουργείου Υγείας με τον Π.Ο.Υ. ,10.10.2016