Ερώτηση με θέμα: «Ολοκληρωτική καταστροφή στις καλλιέργειες στον Δήμο Χαλκηδόνας» 5.7.2022