Ερώτηση με θέμα: Μη καταβολή χρηματοδότησης ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠΑμεΑ 19.02.2016