Ερώτηση με θέμα: Μη καταβολή ενίσχυσης de minimis στους καπνοπαραγωγούς του Νομού Θεσσαλονίκης