Ερώτηση με θέμα: Λειτουργία του Κέντρου Υγείας Νέας Μηχανιώνας, 27.09.2017