Ερώτηση με θέμα: Λειτουργία Κέντρου Υγείας Σοχού, 25.08.2017