Ερώτηση με θέμα: Λειτουργία Κέντρου Υγείας Διαβατών , 04.09.2017