Ερώτηση με θέμα: Κατάργηση του Ειδικού Φόρου στο Κρασί, 27.01.2017