Ερώτηση με θέμα: Καταγγελίες παραποίησης στοιχείων στο διαγωνισμό του ΚΕΕΛΠΝΟ από το υπουργικό γραφείο του Υπουργού Υγείας