Ερώτηση με θέμα: Η κυβερνητική πολιτική βάζει σε δοκιμασία τον αγροτικό κόσμο (26.01.2016)