Ερώτηση με θέμα:Φορολόγηση πρώην μετόχων του ΟΑΣΘ για μη εισπραχθέντα μερίσματα ετών 2016-2017, 09.07.2018