Ερώτηση με Θέμα: Φορολογικοί έλεγχοι και αποτελέσματα αυτών για την πάταξη της φοροδιαφυγής 27.06.2016