Ερώτηση με θέμα: Ενεργοποίηση των κοινοτικών κινήτρων υπέρ των νέων αγροτών,22.11.2016