Ερώτηση με θέμα: Ενέργειες απαξίωσης της γεωργικής έρευνας στη χώρα 22.07.2016