Ερώτηση με θέμα:“Ενδεχόμενο περικοπής του 60% της σύνταξης όσων αγροτών συνεχίσουν να εργάζονται” 16.05.2016