Ερώτηση με θέμα: Ελληνικό σχολικό συγκρότημα Μονάχου, 11.01.2018