Ερώτηση με θέμα: Έλεγχος πιστοποιητικών προσλήψεων στον ΟΛΠ, 27.04.2016