Ερώτηση με Θέμα: Εφαρμογή νομοθεσίας περί ισοτιμίας ιατρικής υπογραφής, 14.03.2018