Ερώτηση με θέμα: «Δυσανάλογα μεγάλη επιβολή φόρου στον ωμό καφέ», 26.10.2016