Ερώτηση με Θέμα:Αναγραφή Α.Τ.ΑΚ. στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2018, 20.03.2018