Ερώτηση-Λύση Οικονομικών προβλημάτων ΑΕΙ-ΤΕΙ μέσω δανειοδότησης με δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων(01.02.2011)