Ερώτηση-Λειτουργία Προνοιακών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης (17.03.2011)