Ερώτηση-Λειτουργία ΝΕΡΙΤ ΑΕ – Δημιουργία ραδιοτηλεοπτικού φορέα στη Θεσσαλονίκη