Ερώτηση, Λειτουργία Κέντρου Υγείας Νέας Μαδύτου, 28.07.2017