Ερώτηση-Κίνδυνος να χαθεί η δωρεάν διανομή τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες