Ερώτηση-Κινδυνεύουν με αναστολή εργασιών πολλές Ελληνικές Πρεσβείες στο Εξωτερικό(22.02.2011)