Ερώτηση – Καθυστέρηση διορισμού διακριθέντων αθλητών