Ερώτηση-Καταστρατήγηση της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2011 στον ΟΣΕ (14.12.2011)