Ερώτηση και ΑΚΕ, προς Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης – Αρ. Πρωτ. 6830/4.4.2019