Ερώτηση για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στους οινοπαραγωγούς (28.01.2016)