Ερώτηση-για το Αρδευτικό Δίκτυο Κουφαλίων Ν. Θεσσαλονίκης