Ερώτηση για τις ΑΠΕ με θέμα Απορίες στα έωλα επιχειρήματα του Υπουργού και Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής