Ερώτηση για τη μείωση του χρονικού διαστήματος αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για τα ανασφάλιστα οχήματα