Ερώτηση για τα προβλήματα στο κλάδο αλιείας 20.12.2012