Ερώτηση για τα εκπαιδευτικά προβλήματα στο Μόναχο, 28.08.2017