Ερώτηση-Φαρμάκι οι τιμές των φυτοφαρμάκων στην Ελλάδα 12.09.2012