Ερώτηση- Ευλογιά αιγοπροβάτων – Πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, το έτος 2013. (ΦΕΚ 730/τ. Β’/29-03-2013, αρ. αποφ. 1273/38892.