Ερώτηση-Επιστροφή ΦΠΑ αγροτών στο Νομό Θεσσαλονίκης(27.05.2011)