Ερώτηση-Επισκευή και συντήρηση της ενωτικής διώρυγας Αλιάκμονα(24.01.2012)