Ερώτηση-Επαγγελματική αλιεία με πυροφάνι(01.03.2012)